Noen av de overlevende skal delta i markeringen. Dessuten er pårørende invitert sammen med representanter for politi, brannvesen og andre instanser som deltok under redningsoperasjonen.

Ansatte i rederiet Jebsen Management og rederiets ledelse vil også være til stede. De inviterte gjestene blir brakt til ulykkesstedet Vatlestraumen av kystvaktskipet «Ålesund» som går ut fra marinebasen Haakonsvern.

Når kystvaktskipet kommer til Vatlestraumen, vil det bli en felles katolsk/protestantisk minnegudstjeneste, ledet av biskop Ole D. Hagesæther. Det vil også bli kastet kranser på sjøen for å minnes de omkomne.

«Rocknes» forliste klokken 16.30 om ettermiddagen etter å ha gått på grunn i Vatlestraumen, ikke langt fra Haakonsvern. Skipet, som var lastet med stein, tok inn vann og fikk slagside. I løpet av få minutter veltet det rundt og ble liggende med bunnen i været.

Det er tett bebyggelse på begge sider av Vatlestraumen, og mange mennesker kunne følge dramaet fra stuevinduene. Blant de 18 som omkom var 16 filippinske sjøfolk, en tysk sjøoffiser samt den norske kapteinen.

SLEPES: Her starter slepet av "Rocknes".
LEIF GULLSTEIN