— Jeg fikk til en minnelig ordning mellom kreditorene og Koppen, og fikk på denne måten hindret tvangssalget, sier Storheim. Problemet for Koppen var at inntektsgrunnlaget ikke var til stede for å betjene den betydelige gjelden.

— Da denne saken kom opp på ny i 2000, oppfattet ikke jeg det som min viktigste oppgave å søke å finne en ny minnelig ordning. Min oppgave var å få til en så høy pris som mulig på eiendommen, slik at kreditorenes utestående fordringer skulle dekkes.

Storheim sier til BT at det ikke er riktig at Koppen ble varslet om tvangssalget gjennom avisene. Koppen fikk brev om dette i januar.

Salget innbrakte 350.000 kroner. Dette dekket ikke hele Koppens gjeld. Koppen skylder blant annet kommunekassereren drøye hundre tusen kroner. Koppen levde inntil i fjor høst av den inntekten tre melkekyr ga ham.