Det mener sekretær Kirsten Hatlem i «Minneforeningen av 4. oktober 1944». Hun var i utgangspunktet svært kritisk til NAVs egengranskning, og er ikke overrasket over resultat. Likevel er hun skuffet:

— Vi finner ingen av våre innspill igjen i rapporten. Vi trodde NAV ville lytte, da vi ble innkalt til møte med ledelsen før sommeren. De sa at de måtte «tilegne seg lokalkunnskap». Jeg regnet med at rapporten ville anbefale å ta opp igjen avslåtte saker fra Laksevåg. Så skriver de at de ikke har fått signaler om å endre praksis, heller ikke fra overordnede myndigheter. Men hva med Gulating lagmannsrett?, spør Hatlem, som avviser NAV-rapportens påstand om at de som søkte før 2000, hadde større krigspåkjenninger:

— Bare se på dommen i Gulating lagmannsrett, der rapporten fra statens sakkyndige ble plukket fra hverandre. Det er hans ord staten har lyttet slavisk til etter 2000.

Minneforeningen sender nå brev til statsråd Bjarne Håkon Hanssen, der de uttrykker sin skuffelse over rapporten. De er ikke innstilt på at vente på at psykiaterne legger frem sine råd om barn og krig i januar 2008. I tillegg til at NAV på eget initiativ bør gå gjennom avslagene på nytt, bør folk kunne velge en billighetserstatning, sier Hatlem:

— Nå er det opp til politikerne. Tiden er knapp. Det dreier seg om folk over 70 år. Mange opplever søkeprosessen som et mareritt, og det bør de kunne slippe.