Den 5,3 meter høye natursteinen fra Jondal i Hardanger skal også være et varig varsku om urettmessig straffeforfølgelse i nåtid og framtid.

Professor Arnljot Strømme Svendsen, leder i komiteen for reisingen av monumentet, sa ved avdukingen onsdag at verken den norske regjeringen eller Høyesterett noen gang har rehabilitert ofrene for hekseforfølgelsene. Både paven i Roma og en delstat i USA er kommet med slike beklagelser over tilsvarende justismord.

En gruppe jurister, kirkeledere, høyere embetsmenn og pressefolk er med i komiteen som har tatt initiativ til minnesmerket. Blant dem er biskop Ole D. Hagesæther og tidligere fylkesmann Håkon Randal.

Enstemmig

Monumentet er reist på en høyde ovenfor Akvariet i Bergen. Derfra er det utsikt over Puddefjorden til fjellet Lyderhorn, dit de såkalte hekser ble beskyld for å ta seg fram flygende på et kosteskaft. I motsatt retning er det utsikt rett mot fjellet Fløien, der Anne Pedersdotter ble anklaget for å ha danset med Djevelen. På grunn av dette ble Anne Pedersdotter i 1519 av 26 lagrettemenn i Bergen enstemmig dømt til døden ved brenning på bålet.

Jusprofessor Carl August Fleischer holdt et foredrag der han trakk fram en rekke eksempler på at hekseprosesser mot uredde kritikere fortsatt skjer i rettsvesenet, helsevesenet og det akademiske miljø i Norge i dag.

Daglige brudd

Norsk lov står på flere området tilbake for de standarder som den europeiske menneskerettighetskonvensjon fastslår. Ett eksempel på det er at konvensjonen krever at en person som blir siktet for noe straks og i detalj skal informeres om det han er siktet for.

Norsk lov er atskillig mer tilbakeholden på dette punkt, og den europeiske konvensjonen blir brutt flere ganger daglig i Norge, sa professor Fleischer.

Bokhandler Jan Beyer, som er etterkommer etter Anne Pedersdotter i 13. generasjon, uttrykte glede over den vakre bautaen som nå er reist over ofrene etter hekseprosessene. Ordfører Kristian Helland (KrF) sa at ethvert kulturfolk har plikt til å ta vare på sin historie, enten den er god eller ond.

(NTB)

MINNE: Bakgrunnen for monumentet er at en rekke kvinner og noen menn ble henrettet beskyldt for trolldom og ugudelighet.
FOTO: TOR HØVIK