Det er forsikringsselskapet Gard som har engasjert et firma til å undersøke vraket som ligger ved Hellisøy fyr.

Undersøkelsene skal skje onsdag, og har som formål å kartlegge risikoen for at mer olje skal lekke fra vraket.

Det opplyser Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) i en pressemelding.

I dag, ti dager etter forliset, var 115 personer og 26 fartøy i opprydningsarbeidet i seks kommuner.

IUA regner nå med at den mest akutte fasen med forurensing er over.

— Det er lite olje som flyter i sjøen, og det videre arbeidet vil i hovedsak handle om å bringe strandsonen tilbake slik den var før forliset, heter det i pressemeldingen.

Dette arbeidet vil ta tid, og planen er å være ferdig med oppryddingen til påske. Enkelte steder vil strandsonen bli spylt eller vasket med vann, mens det andre steder vil bli brukt bark for å suge opp oljesøl.

IUA Bergen region og Kystverket vil lede arbeidet og jobbe tett med de enkelte kommunene som er berørt.

HELGE SKODVIN