— Dette er en fantastisk institusjon, det skulle vært mange sånne, sier Arnhild Johanne Hoem på 88 «og et halvt».

Torsdag var det offisiell nyåpning av Bergen Røde Kors Sykehjem etter en femårig totalrenovering. Dermed dukket også helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen opp på rommet til Hoem.

— Min mann var her i fire år. Han var like glad hver dag, for han hadde det så bra, sier Hoem, mens ministeren nikker. Hanssen er storfornøyd med hjemmet i Sandviken - i sin tale utnevnte han det like godt til «Norges beste sykehjem».

— Veldig mye av tenkningen her er viktig for Helse-Norges fremtid, sier Hanssen.

Verdighetsenteret åpnet

Under ledelse av legeparet Stein og Bettina Husebø, er Bergen Røde Kors Sykehjem blitt ledende innenfor forskning, kompetanseheving, og internasjonalt samarbeid innen eldreomsorg. Sentralt i arbeidet står de gamles behov for trygghet og lindrende behandling på slutten av livet.

For å øke satsingen på disse områdene, er arbeidet nå samlet i nyskapingen Verdighetsenteret - et tverrfaglig kompetansesenter under ledelse av Stein Husebø.

Sykehjemmet nyter også godt av et apparat på 60 frivillige medarbeidere, samarbeid med musikkterapeuter og en døgnkontinuerlig legedekning. Det siste gjør at man nesten aldri trenger å sende pasienter til sykehus.

— Gamle mennesker får ofte lungebetennelse, som behandles med intravenøs penicillin. Mange sykehjem har imidlertid ikke kompetanse til å gi medisin intravenøst og må sende pasienten til sykehus. Samtidig har man vist at sjansen for å overleve er større om man får behandling på sykehjemmet, sier Husebø.

- Systemet er dyrt og dårlig

I sin tale tok Bjarne Håkon Hanssen opp den samme problemstillingen: Eldre kjøres frem og tilbake mellom sykehus og sykehjem, noe som er kostbart og går ut over både trivsel og helse.

— Systemet er sånn at det er dyrt og dårlig. Det er en ganske dramatisk analyse, sier Hanssen etter fire måneder i ministerstolen. Han håper nå at Samhandlingsreformen, som skal legges frem i april, skal bidra til å rette opp igjen slike «systemfeil».

— Vi har tre-fire år å gjøre endringer på, før eldrebølgen oversvømmer oss, sier Hanssen.

I den sammenheng vil han også trekke veksler på de frivillige organisasjonene, som i dag driver om lag 40 prosent av sykehjemsplassene våre.

— Vi må få større mangfold i eldreomsorgen. Alt kan ikke være kommunalt, men vi ønsker heller ikke mer kommersialisering. Jeg mener det finnes en tredje vei: frivillig sektor, sier Hanssen.

— Institusjoner som Kirkens Bymisjon og Røde Kors utløser noe som vi ikke klarer å få til i det offentlige.

Husebø bedt om råd

Nå har ministeren invitert Stein Husebø til et møte om eldreomsorgen.

Oppe på rommet sitt ser Arnhild J. Hoem lyst på dagene som kommer.

— Er du redd for å få smerter, spør Bjarne Håkon Hanssen.

Hun smiler:

— Nei, jeg finnes ikke redd. Jeg er klar over at det går mot slutten, men når du er så gammel som jeg, har du jo fått leve litt.

Rune Nielsen