Bergen Frps nominasjonsmøte forløp ikke helt uten opprør, i år heller.

Selv om ingen hadde spilt inn alternative kandidater før fristens utløp forrige uke, klarte et forslag fra salen å sette ytterligere grå hår i hodet på en del ledende politikere i partilaget.

Bingo bak førsteplassen

Med et relativt solid flertall vedtok nemlig nominasjonsmøtet at Frp denne gangen kun skal ha én forhåndskumulert på listen — nemlig toppkandidaten Tor Woldseth. Det betyr i praksis at de resterende på listen stiller likt, og at antallet personstemmer de mottar på selve valgdagen vil bestemme rekkefølgen og hvem av dem som kommer inn i bystyret.

Resultatet er at ledende politikere som byrådene Helge Stormoen og Eiler Macody Lund ikke er garantert å få bystyreplass neste år. Også ungdomskandidatene Sara Økland og Daniel Hägglund mister sine sikre plasser, og må kjempe for å få personstemmer,

Forslaget ble fremsatt av Arne Gabrielsen, som tilhører seniorene i Bergen Frp.

- Vil ha nytt blod

— Nå begynner man å bli lei av enkelte av kandidatene og vil ha nytt blod, sa en av møtedeltakerne til BT.

— Vi har brent oss før på å ha for mange kumulerte. Den gang ble det liten sjans for de som var lengre ned på listen å nå opp. Nå blir det lettere for alle, sier Woldseth.

Fjerdekandidat Sara Økland, tror at beslutningen om å kun ha én kumulert kan slå begge veier.

— Men det vil nok gi en ekstra motivasjon for mange å stå på ekstra nå som man ser at det faktisk er mulig å nå opp på listen, sier hun.

Komiteen tapte

Nominasjonskomiteen ønsket fem forhåndskumulerte, noe som ville vært et normalt tall for et parti av Frps størrelse. I dag har Frp syv representanter i bystyret.

— Vi har noen travere som ønsker å være med videre, og de må vi ha med, sa nominasjonskomiteens leder Sigurd Galtung Døsvig til BT før møtet.

Forhåndskumulerte får en ekstra personstemme av partiet. Hvor mange som skal være forhåndskumulert er en avveining mellom partiets ønske om å bestemme hvem som skal komme inn i bystyret, og det å gi velgerne mulighet til å påvirke.

Det normale er å forhåndskumulere litt færre enn det antall representanter man kan forvente å få inn. For eksempel vil nominasjonskomiteene i både Ap og Høyre forhåndskumulere ti hver.