Minerydderen kunne deretter gå til kai ved Haakonsvern, opplyser Sjøoperasjonssenteret ved Fellesoperativt Hovedkvarter i Stavanger.

— Det har vært en liten vanninntrenging. Ingen ble skadet og mannskapet fikk raskt kontroll på lekkasjen. Vi vet ikke om «Oksøy» har vært nedpå grunnen eller truffet noe som fløt i sjøen, forteller Henry Djupvik, vaktsjef ved operasjonssenteret.

Djupvik understreker at situasjonen var relativt udramatisk.

Hendelsen skjedde klokken 22.12.