Statkraft opplyser at selskapet planlegger et vindkraftverk med mellom 10 og 25 vindmøller og årsproduksjon på 150 GWh ved Roaldsfjorden i den sørlige delen av kommunen. Jo færre møller, desto større blir de. Akkurat som i Austevoll og Fitjar kandet bli aktuelt med vindturbiner som rager rundt 150 meter fra bakken til øverste vingespissen. Dermed er de tre ganger høyere enn rådhuset i Bergen.

Prosjektleder Knut A. Mollestad i Statkraft opplyser til BT at det nå jobbes med utredningsprogram for Langevåg vindkraftverk.

På Bømlo har planene så langt fått en nokså fredelig mottakelse, ifølge lokalavisen Bømlo-Nytt. Et godt besøkt folkemøte før sommerferien avdekket imidlertid at en del av lokalbefolkningen frykter at vindparken vil ha store negative effekter på fauna og utryddingstruet vegetasjon.

Det gjør også Norges Miljøvernforbund.

Organisasjonen reagerer på at Statkraft i meldingen om vindkraftverket opplyser at planområdet ikke kommer i direkte berøring med viktige naturtyper og viltområder.

— Dette er feil, sier Åge Simonsen i Miljøvernforbundet. Han viser til at vindparken og den tilhørende kraftkorridoren vil berøre en rekke områder som er viktig for det biologiske mangfoldet og truede arter.

Simonsen er også bekymret for den lokale havørnbestanden. - Kollisjoner med vindmøller og kraftlinjer er en viktig dødsårsak for ørner og annen rovfugl, sier han.