Det kommer frem i evalueringen av prosjektet «Fysisk aktivitet og måltider i skolen» som ble lagt frem i Oslo i går.

I rapporten heter det blant annet at «lærere rapporterer at organisering av skolemåltid tar viktig tid fra undervisningen» og at tiden til å spise kommer «i konkurranse med tid til en times daglig fysisk aktivitet som skolene».

***** Ved flere enn seks av ti barneskoler og nesten fem av ti ungdomsskoler tas det tid fra undervisningen for å få tilstrekkelig lang spisepause for elevene.

***** Ved seks av ti ungdomsskoler og fem av ti barneskoler tas det i tillegg tid fra elevenes friminutt.

I tillegg til tidsaspektet, skaper skolenes fysiske utforming store problemer for skoler som ønsker å gi elevene sine en anledning til å innta sunn mat.

— Dramatisk økning

Forskerne ved HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen har registrert en stor økning i det de kaller «opplevde hindringer» ved skolene. Det dreier seg om mangel på areal til kantinedrift, manglende muligheter til oppbevaring av mat og små muligheter for tilbereding av maten. I rapporten kalles økningen i slike hindringer for «dramatisk». Av rapporten fremgår det også at økonomi er det største problemet for barneskoler som vil sørge for god og riktig kost til den oppvoksende slekt.

Disse funnene til tross. I evalueringsrapporten konkluderes det med at retningslinjene fra Sosial- og helsedirektoratet når det gjelder tid, tilsyn og produkter som bør tilbys og forbys i stor grad er innfridd både i barne- og ungdomsskolene. Dette gjelder imidlertid ikke for elever som ikke selv tar med seg matpakke på skolene.

Gode resultater

Tallene viser at antallet skoler som tilbyr elevene frukt og grønt, har doblet seg fra 2004 til 2006. Skolen som har deltatt i prosjektet gir stort sett meget positive tilbakemeldinger om effektene.

***** 70 prosent av barneskolene og halvparten av ungdomsskolene mener at elevene er blitt mer konsentrerte.

***** Omtrent halvparten av skolene sier den samme utviklingen har skjedd for det sosiale miljøet blant elevene.

***** Om lag en tredel av skolene rapporterer om mindre mobbing som følge av prosjektet og ca 40 prosent av barneskolene.

***** 30 prosent av ungdomsskolene mener miljøet mellom elevene og lærerne i svært høy eller høy grad er blitt bedre.

***** Kun én prosent av ungdomsskolene tror prosjektet i svært høy eller høy grad har gått ut over elevenes læring.

Konklusjonen er såre enkel: Mer aktive og sunne barn gir mer konsentrerte elever og mindre mobbing.

I en pressemelding fra kunnskapsminister Øystein Djupedal heter det regjeringen vil følge opp prosjektet.

— Erfaringene fra skolene som har gjennomført forsøk med skolemat og fysisk aktivitet er entydig positive. Å satse på mosjon og måltider gir bedre læringsutbytte. Regjeringen vil nå følge opp målsettingene fra forsøkene, blant annet gjennom utvidet skoledag, sier Djupedal.

SUNN MAT, GOD TID: Ikke alle er like heldige som elevene på Søfteland skule, som her lager de fisk på skolekjøkkenet. Mange elever opplever at det blir stadig mindre tid til å spise i skoletiden. ARKIVFOTO: KNUT STRAND