Tilbakemeldinger fra helsevesenet tyder nemlig på at håndvask og albukroknysing tar knekken på en rekke andre sykdommer enn svineinfluensa.

— Vi har hatt færre barn innlagt med infeksjonssykdommer i oktober og november enn vi vanligvis har. Vi har også hørt om det samme ved andre sykehus, sier seksjonsoverlege Vebjørn Vik ved seksjon for infeksjon, lungesykdommer og akuttmedisin ved Barneklinikken ved Haukeland sykehus.

Klar tendens

Seksjonen har 20 sengeplasser, og de siste månedene anslår Vik at de har hatt minst fem færre pasienter pr. døgn enn forventet. Barneklinikken har merket en klar tendens til at barn i Hordaland er mindre infeksjonssyke enn vanlig.

— Vi tror at det store fokuset på hygiene er en viktig årsak til dette. Jeg tror ikke at vi har hatt et sånt fokus på håndhygiene siden etterkrigstiden, sier Vik.

Mangel på håndvask er generelt en viktig årsak til mage/tarm-sykdommer, og også en del uforklarte mageproblemer.

I november viste en undersøkelse Sentio utførte for BT at økt håndvask er den desidert vanligste måten å beskytte seg mot svineinfluensaen på. Mens bare 8,1 prosent av de spurte hadde begynt å nyse i albuen, hadde 52,5 prosent begynt å vaske hendene oftere.

Magesjau halvert

Ved Bergen Legevakt kan de ha merket effekten av det. Overlege Bjarte Nore vet ikke om antall pasienter med luftveisinfeksjoner har sunket, fordi de teller svineinfluensa som en luftveisinfeksjon, men når det gjelder magesjau har de hatt en kraftig nedgang.

— I løpet av tre høstmåneder i fjor registrerte allmennlegene hos oss 214 tilfeller av magesjau. I den samme perioden i år er tallet nesten halvert til 121 tilfeller, sier han.

— Vi kan ikke vite sikkert om nedgangen skyldes at vi har blitt mer renslige, eller naturlige svingninger. Men det er ingen tvil om at nedgangen i antall syke er betydelig. Et økt hygienefokus er nok bra for befolkningens helse, sier Nore.

På tross av pandemien har ikke Bergen legevakt hatt noen total økning i pasienter sammenlignet med tidligere år.

Les mer i BT i dag:

  • Folkehelseinstituttet: Bedre hygiene vil ha effekt i mange år
  • Smittevernoverlege Øystein Søbstad om betydningen av håndvask
  • Tre leger om høstsesongen(Bergens Tidendes papirutgave lørdag 12. des. 2009)

Vasker du hendene oftere enn før? Skriv gjerne noen ord i feltet under!