MAGNUS VOLLSETGIDSKE STARK (foto)I høst fikk studentene på Det juridiske fakultet og Matematisk-naturvitenskapelig fakultet tilbud om å være med på et nytt ex.phil-prosjekt. Det innebærer mer undervisning og veiledning, og har studentene obligatorisk oppmøte og innleveringsplikt. På det tradisjonelle opplegget blir man bedømt etter en seks timers eksamen. På prøveprosjektet skal studentene levere tre oppgaver, og avslutte med en to timer lang kunnskapstest.— Dette opplegget forutsetter at studentene er villige til å møte opp og bruke mer tid på faget, sier kontorsjef Sidsel Aamodt ved Filosofisk institutt.Årsaken til at Universitetet satte i gang dette prosjektet, var den høye strykprosenten. For ett år siden strøk to av fem studenter. I alt 244 studenter valgte å følge det nye opplegget. 98 prosent møtte til eksamen, bare 6,7 prosent strøk. Til sammenlikning meldte 2298 studenter seg opp i den tradisjonelle ex.phil-formen. 608 personer unnlot å møte på eksamen. Av dem som stilte, fikk ikke mer enn 67,3 prosent ståkarakter. Medregnet de som ikke stilte, besto kun 49,5 prosent. Nå varsler rektor Kirsti Koch Christensen at opplegget skal utvides til også å gjelde Det samfunnsvitenskapelige og Det historisk-filosofiske fakultet. Leder i Norsk Studentunion i Bergen, Brynjar Thorgersen, er positiv til det nye ex.phil-opplegget.

Les også: - Bra overgang