Slik er det ikke i Bergen, ifølge underdirektør Jostein Rene i Skatt vest:

— Vi har ingen indikasjoner på at det er sammenliknbare forhold i taxinæringen i Oslo og i Bergen.

Politi og skattemyndigheter i hovedstaden har de siste årene avdekket de rene vill vesttilstander når det gjelder å forholde seg til lover og regler. Her er noe av det som er kommet frem (ifølge Aftenposten):

  • Godt over 300 drosjeeiere og rundt 600 sjåfører skal ha kjørt svart for over en halv milliard kroner.
  • Et stort antall drosjeeiere har systematisk unndratt svære summer i skatt.
  • 900 drosjeeiere og sjåfører skal ha mottatt godt over 100 millioner kroner i urettmessig trygd.
  • Rundt 100 drosjeeiere og sjåfører ble politianmeldt for å ha mottatt sosialstønad urettmessig.
  • En del av dem som ble tatt hadde bygget seg opp store verdier i Pakistan.
  • Politiet mener at minst 40 sjåfører har eller har hatt koblinger til gjengmiljøet.