Det er smerteleger ved Haraldsplass og St. Olavs Hospital som har testet bruken av metadon i smertebehandling og kommet til denne konklusjonen.

— Vi har i de siste to årene gitt metadon til pasienter med sterke, kreftrelaterte smerter. Ca. 50 pasienter har fått denne behandlingen. Resultatet er vellykket. Mange føler at livskvaliteten deres er blitt radikalt forbedret, sier Jan Henrik Rosland, klinikksjef ved Sunniva Klinikk på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

— Vår erfaring er at metadon er et utmerket middel for å redusere smerte i forbindelse med skjelettrelaterte plager og nervesmerter. Spesielt gjelder dette mange kreftpasienter, særlig i den siste fasen av livet.

Ubeskrivelige smerter

Ingri Martinussen (51) fikk brystkreft for seks år siden. Etter å ha vært tilsynelatende frisk i to år, tok kreften nytt tak. Denne gangen viste det seg at sykdommen hadde spredt seg til skjelettet.

— I perioder har jeg hatt svært store smerter. Spesielt ille ble det da jeg fikk en svulsts i nakken. Smertene var vanvittige og ubeskrivelige, forteller Martinussen som arbeidet som hjelpepleier før hun ble syk.

De første månedene etter hun ble så syk at hun trengte smertebehandling, fikk hun morfin.

— Morfinen dempet smertene. Men det fulgte mange ulemper med denne behandlingen. Blant annet ble jeg etter hvert så oppstukket av sprøytestikk at det var vanskelig å finne passende steder hvor sprøyten kunne settes inn, forteller hun.

Måtte ha smertepumpe

Så lenge Ingri Martinussen gikk på morfin, var hun avhengig av smertepumpe.

— Jeg måtte ha pumpen med overalt. Hvor jeg gikk og sto, følte jeg at den var i veien. Dessuten hadde morfinen bivirkninger som jeg slipper ved metadonbehandling. Blant annet ga morfin meg tåkesyn. Jeg klarte ikke å se skarpt.

Etter at hun byttet morfin med metadon i april, er Ingri Martinussens hverdag blitt lettere.

— Jeg er en sta type når det gjelder. Da jeg fikk vite at jeg var uhelbredelig syk, bestemte jeg meg for ikke å gi opp, men gjøre det beste ut av livet mitt slik det er. Jeg har valgt ikke å gruble mer over fremtiden enn jeg må, sier hun.

Etter at Martinussen fikk metadon, føler hun seg nesten smertefri.

— Jeg kan langt på vei leve et normalt liv, sier Martinussen som i går kom fra kontroll på sykehuset.

— Alt ser fint ut nå. Sykdommen holdes i sjakk, sier hun fornøyd.

Tidligere trengte hun hjelp av hjemmesykepleiere fire ganger i døgnet, blant annet for å kontrollere smertesprøyten.

— Nå trenger de ikke å komme mer enn gang i døgnet. Metadonen får jeg i tablettform, morgen og kveld. Det går veldig fint, sier hun.

Mye brukt

Rosland peker på at metadon var mye brukt i smertebehandling på 70- og 80-tallet. Men fordi det har vært vanskelig å styre doseringen, ble etter hvert morfin den vanligste smertelindrende medisin.

Men nå tror Rosland og hans kolleger i forskningsprosjektet at metadon er på vei inn igjen i smertebehandlingen ved norske sykehus.

  • Virkningen av metadon varer mye lenger i kroppen enn morfinen gjør. Det gir en stabil lindring.

— Dessuten er metadon en billigere medisin og enkel å administrere, sier Rosland.

Bjørn Erik Larsen