I 10. klasse holdt 40 prosent av guttene og 31 prosent av jentene seg borte fra alkohol i 2010. For seks år siden var de tilsvarende tallene 29 og 22.

Cannabis Dette er bare ett av flere positive resultater i en ny rapport fra Bergensklinikkene. 1500 ungdommer i 8. og 10. klasse ved skoler i Bergen har deltatt i undersøkelsen. Andre hovedfunn i rapporten er:

  • Færre som har vært synlig beruset, spesielt for 10. klassetrinn.
  • Fortsatt nedgang i andelen unge som har opplevd vanskeligheter som følge av alkoholbruk.
  • Færre bruker cannabis. Relativt få som har brukt andre rusmidler som GHB/GBL.
  • I tillegg er det nedgang i sigarettrøyking og svak nedgang i snusbruk.

Godt fornøyd Psykologspesialist Erik Iversen ved Bergensklinikkene har hatt hovedansvaret for rapporten. Han er overrasket over utviklingen.

— Vi klør oss i hodet over denne utviklingen, og lurer på hva som kan være grunnen til den positive utviklingen. Samtidig som ungdom drikker mindre, har eksponeringen av alkohol ellers i samfunnet økt, sier Iversen.

Helsebyråd Christine B. Meyer (H) var naturligvis svært fornøyd med funnene i rapporten.

— Vi fokuserer ofte på dem det går dårlig med, men vi må ikke miste av syne at det går bra med de aller fleste. Jeg tror foreldrene har en viktig rolle som grensesetter for barna, sier helsebyråden.