— Tendensen er en redusert respekt for regler. Og det er i forhold til fartsovertredelser det har vært mest negativ utvikling, sier Ottar Hellevik i Markeds og Mediainstituttet. Gjennom prosjektet Norsk Monitor har han målt nordmenns verdisyn de siste tjue årene, deriblant vårt forhold til lover og regler.

— Man har ikke påfallende stor respekt for fartsgrensene, og det er en klar negativ utvikling fra 1985 til 2003: Andelen som sier det ikke kan godtas er nærmest halvert, sier han.

— Det kan sies å være et bevegelse bort fra det å godta lover og regler, som er typisk for den eldre generasjonen, og over til en «dette vil jeg vurdere selv»-holdning, som er mer typisk blant yngre.

Mens noen fagfolk ser dette som fremveksten av en ny, såkalt «refleksiv moral», misliker Hellevik det begrepet.

— Det antyder at det ligger en etikk bak regelbruddene, ikke bare egeninteresse.

Hellevik presiserer at det er forskjell på sivil ulydighet, lovbrudd som protest, og det å bryte regler for å snike til seg fordeler, for eksempel i trafikken. Men hvorfor bryr vi oss mindre om reglene?

— Jeg tror jo at dette har med sånne store samfunnsmessige utviklingstendenser å gjøre. Redusert kristentro - det er færre som føler det sitter noen der oppe og følger med på hva de gjør. Så har du sekstiåtterne og de antiautoritære strømningene. Tramteatret lærte jo nærmest fra seg at autoriteter er dumme, sier han.

Dermed er det frykt for straff, ikke respekt for regler, som må til for å få skikk på bergenske bilister. For eksempel flere kontroller i krysset Strømgaten/Kong Oscars gate, noe politiet har bebudet.