Føre Var-rapporten legges frem hvert halvår av Bergensklinikkene. Rapporten som ble lagt frem i dag gjelder perioden fra april til september 2005.

– Bildet som tegnes denne gangen er mest preget av oppmuntrende tendenser. Ingen nye rusmidler ser ut til å være i anmarsj, er en av konklusjonene i rapporten.

Hovedkonklusjonene i rapporten er:

  • Svak økning i alkoholsalg.
  • Nedgang i tilgjengelighet av rohypnol.
  • Nedgang i tilgjengelighet av LSD og ecstasy.
  • Stabil situasjon i bruk og tilgjengelighet for de fleste illegale rusmidler.