Konsernleiinga i Opplysningen AS meiner kapasiteten er for stor, og har presentert kuttplanar som vil gjere at nær halvparten av arbeidsplassane ved nummeropplysninga i Lærdal vil forsvinne. Ifølgje Sogn Avis skal også vikarar og tilkallingshjelper ut av systemet.

— Planen er at heile nedbemanninga skal kome i Lærdal. Det kan vi ikkje godta dette utan vidare, seier Lilly Kvamme, nestleiar i El&IT klubben i Opplysningen og tilsetterepresentant i styret.

Ho er i dag i møte med konsernleiinga i Oslo.

— Vi meiner at dersom det skal kuttast, må det fordelast på alle avdelingane, seier Kvamme.