Tollvesenet i Hordaland og Sogn og Fjordane hadde i fjor 5.264 kontroller, over 1.600 flere enn året før. Men beslaget av øl gikk ned fra 2.404 liter i 2002 til 836 liter i fjor.

Avdelingssjef for tollregion Vest-Norge, Rolf Ole Seljeflot, forklarer dette med at mesteparten av smuglerølet kommer til Norge landeveien. Mye av dette blir beslaglagt før det når frem til Vestlandet.

For vin har det imidlertid vært en økning. Og når det gjelder brennevin ble det i fjor beslaglagt mer enn dobbelt så mye — 1.600 liter - i forhold til året før.