Årsmeldingen som ble offentliggjort i dag presenterer ingen dramatiske endringer i kriminalitetsbildet i Hordaland. Her er noen nøkkeltall:

  • 250 ferre anmeldte forbrytelser i 2005 enn året før.
  • Oppklaringsprosenten var 43,3, mot 42,5 i 2004.
  • Antall voldssaker redusert med 1,9 prosent i forhold til 2004.
  • Liten reduksjon i antall sedelighetssaker.
  • Økonomisaker ned 4,3 prosent
  • Narkotikaanmeldelser ned 3,1 prosent
  • Sakbehandlingstid forbrytelser: Ned fra 137 til 117 dager.

Av spesielle hendelser og satsninger blir arbeidet mot hallikvriksomhet, prosjekt mot vold og ordensforstyrrelser i sentrum, bistand til Tsunami-hjelpearbeidet, samt redningsaksjonen på Hatlestad Terasse trukket frem.