I en stortingsproposisjon som godkjent i statsråd fredag, heter det at regjeringens forslag vil gi i underkant av 500 GWh per år i ny kraftproduksjon. Dette er rundt halvparten av det Norges vassdrags— og elektrisitetsverk har innstilt på.

-I denne saken har vi funnet en god avveining mellom vernehensyn og behovet for ny kraft, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs (KrF). De berørte områdene ligger i kommunene Sauda og Suldal i Rogaland og Odda kommune i Hordaland.

Proposisjonen tar til orde for opprustning av bestående anlegg og utvidelse av utbyggingsområdet i Saudafjellene ved å ta i bruk vassdrag som ikke tidligere er knyttet til kraftproduksjon.

Den samlede produksjon av kraft i Sauda vil etter dette bli i overkant av 1.500 GWh/år. I en egen stortingsmelding går regjeringen inn for å opprettholde tidligere avslag om kraftutbygging i Hattebergvassdraget i Kvinnherad kommune i Hordaland. Dette området ligger like ved Folgefonna og Baroniet i Rosendal.

Søknaden om ytterligere utbygging ble først avslått av departementet i juni 2001, men konsesjonssøkeren Kvinnherad Energi har krevd saken fremlagt for Stortinget.

(NTB)