De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser følgende utslipp, alt omregnet til såkalte CO2-ekvivalenter:

1991: 814 000 tonn.

1995: 773 000 tonn.

1998: 847 000 tonn.

2000: 794 000 tonn.

Av dette utgjorde CO2 alene 544 000 tonn i 2000. Basisåret, som den vedtatte reduksjonen i CO2-utslippene skulle regnes ut fra, er 1991. Det året ble 450 000 tonn CO2-sluppet ut i Bergen. Det vil si at CO2-utslippene må ned i 360 000 tonn i 2005 for å oppfylle målsettingen til Bergen bystyre, som ble vedtatt i 1996.

Fjernvarme og bybane

544 000 tonn er riktignok en liten nedgang fra 1998, da CO2-utslippene nådde opp i 557 000 tonn. Men denne lille forskjellen kan være tilfeldig og forklares ved ulike værforhold.

Miljøsjef Håvard Bjordal i Bergen kommune har ingen illusjoner om at CO2-målet kan nås innen to år.

— Men vi kan da håpe på litt fremgang. Mange av bussene i byen har mindre CO2-utslipp enn tidligere. I løpet av dette året vil fjernvarme bedre statistikken enda mer, og om noen år vil også bybanen yte sitt bidrag til lavere CO2-utslipp, sier Håvard Bjordal til Bergens Tidende.

Rådalen tørker ut

Men Bergen kommune har samtidig et annet klimamål som er lettere å nærme seg. Nemlig 30 prosent reduksjon av de samlete klimagassutslipp innen 2005. Dette målet ble vedtatt av formannskapet i juni 2000. På en måte fulgte Bergen kommune da bare opp Kyoto-avtalen fra 1997, der det er snakk om å begrense de samlete utslipp av klimagasser, og altså ikke bare CO2.

Grunnen til at Bergen har gode sjanser til å komme nær opptil dette målet, er at klimagassen metan finnes i enorme mengder i den for lengst lukkede bossfyllingen i Rådalen. Nesten alt utslipp av metan i Bergen kommer derfra, og i 1998 slapp fyllingen fra seg 12 257 tonn. Ifølge Statistisk sentralbyrå er dette redusert i 2000 til 10043 tonn.

Disse mengdene høres svært små ut i den store sammenhengen. Men da er det viktig å merke seg at som klimagass er metan 10043 tonn utgjør da, omregnet i CO2-ekvivalenter, 210 903 tonn.

Bossfyllingen i Rådalen ble lukket fra 1. januar 1998. Det er derfor grunn til å anta at utslippene av metan har fortsatt å minke også etter 2000.