• Antall skorsteiner som ble feid gikk ned fra 32.398 til 28.172.
  • Antall brannoppdrag gikk ned fra 1.942 til 1.850.
  • Antall ambulanseoppdrag gikk ned fra 32.558 til 31.511. n Antall tilsyn i «særskilte brannobjekter» gikk ned fra 1.100 til 1.088.
  • Antall tilsyn med fyringsanlegg gikk ned fra 7.158 til 6.928.

Budsjettrammen for 2004 foreslås redusert med 2 millioner kroner til 113,7 millioner kroner. For å klare dette, foreslås det å legge ned Arna brannstasjon.

MINDRE AV DETTE: Visst er det travelt å være brannmann. Men det var verre i fjor...
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN