Den siste måneden har Avinor drevet forsøk med såkalt preventiv avising av fly på dager med fare for frost og is. Resultatene er svært gode, hevder fagansvarlig for miljø på Flesland, Terje Aarsand overfor Bergens Tidende.

Bare i februar reduserte man forbruket av det sterkt forurensende stoffet Glykol med 10.000 liter. Årlig regner Avinor med å kunne få ned forbruket med hele 50.000 liter i året, dersom man får permanent godkjenning for bruk av preventiv avising.. Mens det i gjennomsnitt går med 150 liter glykol pr. fly når flyene avises på egne plattformer, kan man med preventiv avising mens flyet står parkert på ved brovingene på selve oppstillingsplassen, nøye seg med 14 — 20 liter for å dekke kritiske punktene på vingene. Det er altså snakk om en voldsom reduksjon i bruken av miljøskadelige væsker, sier Aarsand.

Han er også fornøyd med Avinor ved å stille krav til produsentene. Har klart å få fjernet et av de mest miljøskadelige tilsetningsstoffene i flyavisinsvæskene, triazoler.

Forener miljø og økonomi

— Vi er svært fornøyd med testresultatene denne vinteren, og søker nå om -permanent utslippssøknad for preventiv avising. Dette er bra for miljøet, det reduserer kostnadene for å få bort is og snø fra flyene, og for passasjerene betyr det at flere fly kommer av gårde i rute. Dette er også et eksempel på at økonomi og miljø kan forenes, legger Aarsand til.

Etter at store mengder glykol fra Flesland havnet i og drepte alt liv i Lønningstjernet noen steinkast fra flyplassen for noen år siden, har man jobbet for å prosedyrene for å fjerne av snø og is fra flyene. Frem til nå har all avising foregått på en egen plattform, der 75 prosent av glykolen som brukes, fanges opp av avrenningssystemet. Resten forsvinner på vei ut på rullebanen, under avgang og i luften. Men på plattformen er det bare plass til to fly samtidig. Det har ført til køer og forsinkelser, særlig i morgenrushet da mange fly skal av gårde omtrent samtidig.

Gjøres om natten

Den nye metoden kan kun brukes på dager uten nedbør. Når det snør eller sludder, må flyene fortsatt til avising på plattformen. Metoden går i korthet ut på at man «dusjer» flyene med atskillige mindre mengder glykolholdig avisingsvæske mens de står parkert ved brovingen, der passasjerene kommer om bord. På fly som overnatter, gjøres denne jobben om natten. Da er flyene ferdig aviset når de skal gå på rute. Dermed øker man regulariteten i flytrafikken på vinterdager. Det vil passasjerene nyte godt av.

Flesland har i dag utslippstillatelse på utslipp av 220.000 liter ren glykol årlig. Testene og en rekke kontrollmålinger som er gjort de siste ukene, bekrefter at den nye metoden kan gjennomføres uten at det skjer ukontrollerte utslipp av glykol i naturen.

Kan true sikkerheten

— De klimatiske forholdene på Flesland er slik at vi har forholdsvis mange dager, i vinterhalvåret der det er nødvendig å avise flyene. Luftfuktigheten er høy, og temperaturen ligger ofte rundt null grader. Dermed påførers flyene snø eller fuktighet, som fryser til is når det kommer i luften og temperaturen går dramatisk ned. Oppstår det is på vingene, kan den bli slengt inn i motoren på MD80-flyene, som SAS har mange av. Oppstår det isdannelser på flyet mens det er i luften kan stabiliteten bli redusert og sikkerheten truet. Avising er derfor helt nødvendig for å kunne holde flytrafikken i gang i vinterhalvåret, samtidig som det er et miljøproblem. Derfor er det positivt at vi nå kan redusere miljøutslippene.

1500 fly

På Flesland blir om lag 1500 fly aviset i løpet av en vintersesong. Ifølge beregninger SAS har gjort, kan minst 30 prosent av disse vært foretatt ved preventiv avising. Avinor mener imidlertid at det på grunn av de store variasjonene i drift og operasjonelle forhold på Flesland kan være mulig å øke denne andelen til 50 prosent, altså 750 fly.

Både i SAS og Braathens, som er de to store forbrukerne av avising av fly på Flesland, er man svært fornøyd med testene som nå er gjort.

— Dette ser veldig bra ut. For oss er dette viktig både for å få ned bruken av miljøskadelige stoffer, samtidig som regulariteten i flytrafikken blir bedre, sier stasjonssjef i SAS på Flesland, Oddmund Sylta.