For første gang etter åpningen av Lærdalstunnelen og Folgefonntunnelen har Statens Vegvesen foretatt trafikkmålinger to steder på riksveg 13, nord og syd for Odda. Sammenlignet med årsdøgntrafikken (ÅDT) på de to stedene i 1998, før åpningen av de to tunnelene, er trafikken blitt vesentlig lavere.

Falt 23 prosent

Ved målepunkt Hovland nord for Odda er ÅDT på riksvei 13 hele 23 prosent lavere i 2002 enn i 1998. Ved målepunkt Sandvin syd for Odda har ÅDT falt 11,6 prosent i samme periode. Det er ikke foretatt målinger på riksvei 13 Voss-Jøsendal i årene 1999-2001.

Lærdalstunnelen ble åpnet i november 2000 og Folgefonntunnelen i fjor. Disse tunnelene, som har gitt helt nye reisemuligheter øst-vest, kan være en del av årsaken til trafikkfallet på riksvei 13 sydover fra Voss.

Regjeringen ønsker stamvei

Regjeringen har foreslått en rekke nye ruter som stamveier i statsbudsjettet, blant annet riksvei 13 mellom Voss og Jøsendal (Odda). Nå velger altså trafikantene som kjører øst-vest bort denne ruten. Det kommer lite langtrafikk inn på rikvsvei 13 nordfra etter åpningen av Lærdalstunnelen, ifølge de nye trafikktellingene.

— I samferdselskomiteen er vi nylig gjort kjent med disse nye trafikktallene på regjeringens foreslåtte stamveirute 13 gjennom Hardanger, sier veipolitisk talsmann Thore Nistad i FrP. Landets største parti er, ifølge Nistad, lite imponert over forslaget:

— Det er bare tull å foreslå nye stamveiruter når det i statsbudsjettet ikke engang er penger til de stamveiene vi har. Det mangler hele 1,4 milliarder kroner til stamveiene på budsjettet 2003, for å oppfylle forpliktelsene i Nasjonal Transportplan (NTP). Nå får vi bygge ut de stamveier vi har, sier Nistad.

Kan miste turistveg

Leder av turistvegkontoret i Vegdirektoratet, Jan Andresen, sier til internavisen «Vegen og vi» at Hardanger kan miste status som turistvegrute langs riksvei 13 dersom denne veien får stamveistatus.

— Satsing på ruta som stamvei lar seg ikke kombinere med naturopplevelser og turistkvalitet sier Andresen.