– Skal vi snakke om et sentrum, må det være der! sier Krogenæs Bøe. Han forteller samtidig, at Minde-navnet stammer fra midt på 1800-tallet, da en jordarbeider med etternavnet Evensen med stor energi ryddet dette området for jordeieren Gerhard Krohn.

I Hans P. Tilliers «Boken om Minde» (1987) heter det:

«I sin tjeneste hadde Gerhard Krohn en jordarbeider som het Evensen. Han kastet sine øyne på utmarken lengst i nord (på Nyhaugen, red. anm) og satte i gang et storstilt nyrydningsarbeid av markene der og nordover mot elven. Krohn ble så imponert over innsatsen at han bestemte at området skulle kalles Evensens Minde (= minne), etter opphavsmannen, og slik ble det.

Betegnelsen falt imidlertid tung i bruk, og etter hvert forsvant Evensen, slik at bare navnet Minde ble værende – og gir navn til et helt område samt en skole og et postkontor.»

Det ble bygget et gårdsbruk i dette nordøstre området av Nyhaugen. Gårdshuset ble revet i 1976, og hadde da adressen Minde Allé nr. 8.

Som da må være Mindes sentrum og hjerte?