Politiet har etterforsket med full styrke siden den litauiske mannen ble funnet død torsdag morgen den 7. november i år.

Han hadde trolig ligger flere timer i hagen, ved en trevilla på Wergeland, da han ble funnet av en nabo. Den døde er ikke formelt identifisert, men politiet opplyser torsdag at de er «rimelig sikre» på hvem han er.

— Vi har opprettet kontakt med pårørende i utlandet. Vi er likevel rimelig sikre på hvem avdøde er. Han er i slutten av 30-årene, sier politiadvokat Janne R. Heltne, påtaleansvarlig for saken.

- Aktuelt med drapssiktelser

Tre menn, fra i slutten av 30-årene til midt i 40-årene, sitter varetektsfengslet i saken. Foreløpig er de anklaget for vold med dødelig utfall (legemsbeskadigelse med døden til følge), som i jussen er noe annet enn drap. Alle de tre mennene risikerer nå å bli siktet for drap. I så fall øker strafferammen til 21 års fengsel.

Siktelse for drap eller medvirkning til drap er aktuelt for alle tre

Janne R. Heltne, politiadvokat

Nå venter politiet blant annet på den endelige obduksjonsrapporten. Den kan si mer om hvorfor mannen i slutten av 30-årene døde. Og nettopp dødsfølgen er sentral for å avgjøre en eventuell drapssiktelse.

— Avhengig av hva den endelige rapporten fra rettsmedisinerne viser, kan det bli aktuelt å bruke drapssiktelser i saken. Det vi foreløpig vet er at offeret er utsatt for massiv og betydelig vold, sier politiadvokat Janne R. Heltne.

Den døde litaueren ble funnet i hagen med flere stikkskader i overkroppen. Onsdag skrev BT at det er gjort funn av to sakser, inne i villaen og utenfor. Politiet gjør nå tekniske undersøkelser for å finne ut om saksene kan ha blitt brukt under voldsutøvelsen.

- Skal stå i forhold

Den hovedmistenkte, en ester på 41 år, har påberopt seg nødverge - og nekter dermed skyld etter siktelsen. Politiadvokat Heltne blir generell når hun kommenterer politiets syn på nødvergeargumentet.

— Det handler ikke om vi tror eller ikke tror på nødverge. Det jeg kan si, er at handlinger gjort i påstått nødverge skal være nødvendige og stå i forhold til det man selv blir utsatt for. Den ganske betydelige volden som offeret er utsatt for må inn i det perspektivet.

De to andre mennene, som politiet mener har medvirket til dødsvolden, nekter også straffskyld.

Forsvarer: - Ikke så lett å kommentere

Hvis politiet kommer til at de mener saken dreier seg om et drap, må de gjøre individuelle vurderinger for hver av de siktede i saken.

— Men siktelse for drap eller medvirkning til drap er aktuelt for alle tre, sier politiadvokat Heltne.

Advokat Steinar Moritz Andersen forsvarer en av de tre mennene som er varetektsfengslet i saken. Klienten hans i midten av 40-årene er foreløpig siktet for medvirkning til dødsvold, men nekter skyld. Andersen viser til at han ikke har mer informasjon om saken nå enn da han var i fengslingsmøte.

— Jeg har egentlig ikke noen kommentar til at politiet kan gjøre dette til en drapssak. Vi får se hva politiet kommer frem til, sier Andersen.

Fredrik Verling er advokat for den sist pågrepne i saken, en latvisk mann (39) som meldte seg selv for politiet tirsdag sist uke. Verling sier det er begrenset hva han blir oppdatert om fra politiets etterforskning.

— Hvis det nå vurderes drapssiktelser i saken, er det ikke så lett å kommentere hvilke vurderinger politiet legger til grunn. Det er gjort mye etterforskning siden jeg sist ble oppdatert på status i saken, blant annet avhør og tekniske undersøkelser. Uansett mener min klient mener fortsatt at han ikke har hatt noe med saken å gjøre, verken i form av fysisk eller psykisk medvirkning, sier Verling.

BT har foreløpig ikke fått kontakt med forsvareren til den hovedmistenkte i saken, en 41 år gammel mann fra Estland.