Erstatningsordningen til tidligere barnehjemsoffer kan komme til å koste kommunen dyrt. Mens 91 tidligere barnehjemsbeboere fortalte sin historie til granskningsutvalget, har mer dobbelt så mange i løpet av de siste to ukene tatt kontakt med kommunen for å forhøre seg om erstatningsordningen.

Barnehjemserstatningen kommer til å koste Bergen flere titalls millioner kroner.

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen er ikke bekymret for disse nye utgiftene som venter kommunen.

— Vi får ta de utgiftene som kommer. Vi skal hjelpe alle som ble behandlet dårlig på barnehjem til nå å få et bedre liv, sier hun.

Lover mindre byråkrati

Mandag sto en tidligere beboere ved guttehjemmet på Garnes frem i Bergens Tidende og hevdet at kommunen har ført dem alle bak lyset. Sammen med to andre vil han fortsatt stevne kommunen. Hvis da ikke Bergen kommune straks skriver ut en sjekk til ham selv, og andre som har stått frem med sine historier, uten å behandle saken noe mer.

— Jeg kan love at vi ikke skal være mer byråkratisk enn nødvendig. Men vi skal tross alt utbetale ganske høye beløp og en viss saksbehandling må vi ha. Vi må også sørge for at alle som ikke hadde det bra på barnehjem blir behandlet likt og rettferdig, sier Strøm-Erichsen.

Først i køen

Noen av de 91 som har forklart seg til granskingsutvalget har stått frem i mediene med sine historier, og noen har allerede stevnet Bergen kommune. Mange har dermed langt på vei dokumentasjonen i orden og kan få erstatning uten en ny opprivende gjennomgang av barndommens traumer.

— Vi kommer til å prioritere de som ligger fremst i køen og som allerede har ventet lenge, sier Strøm-Erichsen.

Siden rapporten fra granskningsutvalget ble lagt frem i juni har barnehjemssaken hatt topp prioritet i kommunen. Kommunen søker for øyeblikket etter tre personer som kan utgjøre det nye sekretariatet for tidligere barnehjemsbeboere. Målet er at de første sakene kan bli behandlet i løpet av oktober.

— Jeg er klar over at dette kan føles lenge for dem som allerede har ventet, men vi jobber så raskt vi kan. Mye raskere enn det vi vanligvis gjør, sier Strøm-Erichsen.

Ser til Bergen

Barnehjemsskandalen som de siste årene har preget det bergenske nyhetsbildet har spredd seg til andre kommuner. Etter at politikerne i Bergen for to uker siden ble enige om en historisk god erstatningsordning, har over 50 mennesker bare i Oslo krevd sin kommune for erstatning. SV ber byrådet i Oslo gjennomføre en granskning lik den i Bergen.

Byrådslederen i Bergen oppfordrer andre kommuner til å ta historiene om overgrep alvorlig, men hun advarer mot nye granskninger.

— Granskningen i Bergen har kostet mye. Tre mennesker har tatt livet sitt i denne perioden. Jeg vet at mange andre også har opplevd perioden med undersøkelser som voldsomt belastende. Dessverre tror jeg ikke forholdene i Bergen var spesielle og jeg håper våre erfaringer kan brukes også andre steder, sier Strøm-Erichsen.