— Det er særlig japanske og amerikanske turister som svikter, opplyser direktør Erling Dahl jr. ved Troldhaugen til Bergens Tidende.

For japanerne er svikten på hele 60 prosent. Japanerne har et spesielt forhold til Griegs musikk og besøker alltid Troldhaugen. Derfor er det svært merkbart at færre japanere reiser. Terrorfrykt er medvirkende årsak til at færre amerikanske turister legger turen til Bergen og Edvard Griegs hjem.

Konsekvenser

— Hvilke konsekvenser får dette for museet?

— Vi kutter utgiftene for å unngå røde tall i regnskapet. Siden 90 prosent av våre inntekter kommer fra billettsalget ved besøk og konserter, vet vi at vi ikke vil makte dette. Å stenge museet er ingen utvei. Da taper vi bare ytterligere inntekter, sier Erling Dahl jr.

Troldhaugen er et offentlig museum. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har driftsansvaret. Troldhaugens styre mener derfor situasjonen er et offentlig anliggende.

Erling Dahl jr. oppfordrer like fullt folk i Bergen og Hordaland til å gå mann av huse for å besøke Troldhaugen. 300 konserter arrangeres i året og her er fortsatt mange muligheter også for dem som vil høre musikken.

Behandles grundig

Byråd Anne-Grete Strøm-Erichsen opplyser til Bysiden at hun akkurat har mottatt en søknad fra Troldhaugen om ekstra midler. Kommunen vil behandle søknaden grundig og seriøst.

Også Hordaland fylkeskommune vil gå grundig inn i saken. Fungerende fylkeskultursjef Ronny Skaar peker på at fylkesøkonomien er trang og at dette også skaper en vanskelig situasjon for fylket.

SLITER: Færre turister har besøkt Troldhaugen i år. Spesielt amerikanerne og japanerne har sviktet, og turistattraksjonen taper en million kroner. <br/>ARKIVFOTO: KNUT STRAND
KNUT STRAND