— Vi håper at fondet kan bli operativt allerede i høst. Det vil i praksis bety at vi kan gi støtte til markedsføring og bygging av infrastruktur i forbindelse med nye flyruter og styrking av eksisterende ruter fra sommersesongen 2007, sier prosjektleder for RUFF, Svein Anders Dahl, til Bergens Tidende.

Sist fredag kunne Bergens Tidende fortelle at flere av de 11 nye utenlandsrutene, som ble etablert til og fra Flesland tidligere i år, står i fare for å bli nedlagt. SAS Braathens har allerede bestemt seg for å stoppe sine nye flyruter fra Bergen til henholdsvis Roma og Paris i løpet av oktober. Norwegian vurderer sine ruter mellom Flesland og Manchester og Hamburg, mens man kan lese på nettsidene til lavprisselskapet Jet2.com at flyruten Bergen - Newcastle kun skal opereres frem til 27. oktober.

Flere turister

Det er Reiseutviklingsforumet for Flesland som har tatt initiativ til å få etablert et eget fond for å få flere utenlandsruter til Bergen, først og fremst med tanke på at landsdelen skal trekke til seg flere turister hele året. Bak fondet står Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner, Bergen kommune og Innovasjon Norge. Målet er at fondet skal bli på rundt 20 millioner kroner.

Til nå er de fem første millionene på plass. Hordaland fylke har bevilget 4,5 millioner kroner, mens Innovasjon Norge foreløpig har betalt sine første 500.000 kroner.

— Vi skal ha et møte 14. september for å drøfte økonomien, fremdriften og når fondet kan være operativt. Mitt mål er at det vil skje i løpet av høsten, sier Dahl.

Fondet blir etablert etter mønster fra Skottland, der tre regionale flyplasser laget et liknende fond og økte passasjertallet med en million reisende. I alt 20 nye flyruter ble startet.

Pengene kommer

— Kan fondet brukes til å redde noen de nye flyrutene, som nå står i fare for å bli nedlagt allerede i høst?

— Det vet vi foreløpig ikke. Vi kommer til å følge EUs regelverk på dette området, og må få avklart hvordan dette regelverket skal tolkes. Penger fra fondet kan ikke brukes i forkant av en flyrute. Markedsføringen og aktiviteten vi skal støtte økonomisk, må allerede være gjennomført før flyselskapene kan få utbetalt penger.

— Foreløpig er bare fem av 20 millioner kroner på plass. Når kommer resten av pengene?

— Dette er et av temaene vi skal drøfte i Reiseutviklingsforumet for Flesland 14. september. Vi har fått tilsagn om mer penger. Forhåpentlig blir dette avklart da, og at pengene kommer, slik at fondet blir operativt i løpet av høsten, sier Dahl.