RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bt.no— Vi drar underskuddet med oss inn i dette året. Konsekvensen blir mindre aktivitet, blant annet blir det trolig færre gudstjenester i distriktene, sier administrasjonssjef i Bjørgvin bispedømme, Helge Taranrød til Bergens Tidende. Underskuddet i fjor rammer særlig prestekapitlet i regnskapet. Her er de røde tallene på 1,2 millioner kroner, mens driften av bispedømmekontoret i Bergen gikk med ca. 600.000 kroner i minus - altså et totalt underskudd på ca 1,8 millioner kroner. Dette fører ifølge Taranrød til at det blir mindre penger til prestevikarer i Bjørgvin i år. Dessuten vil prostene få mindre hjelp, og flere aktiviteter må gjøres billigere enn hittil. - Dette skjer samtidig som vi har fått et nytt fritidsreglement, der prestene får lovfestet rett til mer fritid. De skal ha fri minst en helg i måneden, og ellers fem dagers uke. Med mindre penger, færre vikarer og mer fritid, sier det seg selv at det ikke blir mulig å opprettholde den aktiviteten vi har hatt på prestesiden, legger han til.- Og det gir færre gudstjenester?- Vi blir mer sårbare, men håper å unngå dramatiske nedskjæringer i gudstjenestetilbudet. Men ute i distriktene, der et prestegjeld ofte består av flere sokn og kirker, kan dette bli tilfelle. I Bergen og større tettsteder, der det gjerne finnes bare en kirke og to prester i en menighet, kan prestene regulere fritiden uten at det blir færre gudstjenester. Men vi håper også å kunne finne løsninger, der prester enkelte steder i distriktene kan gi hverandre en håndsrekning på tvers av prestegjeldsgrensene. Eksempelvis kan en prest holde gudstjenester både i eget og naboprestegjeldet på en og samme søndag mot å få fri den neste helgen. Taranrød frykter likevel en utvikling der prestene må bruke nesten all sin tid til kirkelige handlinger og dermed blir mindre delaktige i menighetsarbeidet.- Vi ser også tendenser til at vi har penger til lønn, men ikke til kirkedriften.