— Vi har fått innrapportert 250 skadesaker, de fleste av dem i Bergen og omegn. Dette er forholdsvis mye, og langt mer enn vi vanligvis opplever etter slike uvær, sier Arne Voll, informasjonsansvarlig i Gjensidige på Vestlandet.

Det er for tidlig å si hvor store forsikringsutbetalingene vil bli.

— Vi ser likevel for oss at det kan komme til å dreie seg om flere millioner kroner i utbetalinger bare fra vårt selskap, sier Voll.

Stor pågang

Også If og Vesta har hatt stor pågang av skadelidende forsikringstakere, men ikke i like stor grad som Gjensidige.

— Vi har til nå registrert rundt førti skader etter tordenværet, sier Svein Nybø, skadeleder for bygnings- og løsøreskader i If på Vestlandet.

Også Vesta har hatt unormalt mye å gjøre.

— Vi klarer ikke å tallfeste skadetilfellene. Men det er ingen tvil om at Tor med hammeren har skaffet oss mange henvendelser, sier informasjonsrådgiver Roald Stigum Olsen.

Vesta har ikke bare registrert lynskader.

— Vi har også fått meldt inn en del vannskader, sier Stigum Olsen.

Urapporterte skader kommer på toppen av tilfellene forsikringsselskapene er blitt underrettet om. Egenandelen for denne typen skader er normalt 3000 kroner. Mange velger derfor å betale reparasjonene selv, uten å koble inn forsikringsselskapet sitt.

Tordenværet herjet med Bergens-området i to puljer, først i 10-tiden og deretter i 15-tiden lørdag.

Varmepumper ødelagt

De siste årene har salget av varmepumper skutt i været. Nå viser det seg at mange slike ble satt ut av spill og ødelagt under tordenværet. Hvis de ikke lar seg reparere, må forsikringsselskapene ut med mellom 12.000 og 20.000 kroner i erstatning for disse.

— Ellers dreier skadesakene seg hovedsakelig om ødelagte tv-er, pc-er, frysebokser og andre elektriske gjenstander, sier Arne Voll i Gjensidige.

I de mest omfattende sakene rykker selskapets folk ut og takserer skadene. Ellers utbedres skadene etter selskapenes anvisninger og faktura.

Utbredelsen av bredbånd og kabel-tv gjør mange husstander mer utsatt for skader etter lynnedslag. Lynet følger kabelnettet inn i huset, og kan forårsake skader både i sikringsskap og det meste av det elektriske i huset.

Overspenningsvern

Forsikringsbransjen anbefaler derfor huseiere å installere overspenningsvern i sikringsselskapet.

— Vi vil fraråde bruk av løse overspenningsvern som kan settes direkte inn i en stikkontakt. Undersøkelser har vist at ni av ti slike ikke fungerer som en sikring av datautstyr, tv og musikkanlegg. Disse overspenningsdingsene gir falsk trygghet, og egner seg ikke for det norske strømnettet, advarer Arne Voll.

Han anbefaler folk å kjøpe FG-godkjente overspenningsvern.