— Takket være innsatsen fra brannvesenet og skadebegrensningsfirmaet Polygon, så det ikke så ille ut i skolelokalene i dag, lekkasjeomfanget tatt i betraktning. Men vi ser ikke det reelle skadeomfanget før de fuktige materialene begynner å svulme, sier informasjonsansvarlig ved Bergen kommunes oppvekstavdeling, Rune Jenssen, til Bergens Tidende.

Derfor er det også for tidlig å si nøyaktig hvor mye det vil koste å utbedre skadene, men utbyggingssjef Olav Ytre-Arne ved Bygg- og eiendomsavdelingen slår fast at det nok vil passere millionen.

Politianmeldt

— Nøyaktig hvor mye vet vi først om en fjorten dagers tid. Frem til den tid må vi fjerne gulvbelegg, måle fukt og undersøke konstruksjonene for å få en mer konkret oversikt over skadeomfanget, sier han.

Skolens alarmsystem var avslått, og mye tyder på at vandalene har gått inn gjennom en ulåst dør.

— Alarmen var avslått på grunn av de pågående byggearbeidene ved skolen. Arbeidsfolkene hevder at de forlot bygget i låst tilstand. Samtidig er det ikke funnet tegn på innbrudd, så vi er litt i villrede om hvordan gjerningsmennene kom seg inn. Men hærverket er anmeldt til politiet, og det blir politiets jobb å finne ut hvordan dette har skjedd, sier Ytre-Arne.

Forsikringssak?

Skoleutbyggingen utføres av fem ulike entreprenørselskap. Hvis etterforskningen viser at noen av de ansatte har opptrådt uaktsomt, ved f.eks å forlate bygget ulåst, vil utbyggerne blir stilt ansvarlig, bekrefter Ytre-Arne.

Ytre-Arne regner med at ferdigstillelsen av utbyggingen blir utsatt med to-tre uker.

Likevel blir det skolestart som normalt, understreker rektor Lise Kaland.

— Hvordan skal det løses rent praktisk?

— Det er vi gått i tenkeboksen for å finne ut. En mulighet er å dele skoledagen, men det finnes flere løsninger og vi kommer sikkert frem til noe som fungerer. Vi har vært i hardt vær før, sier Kaland.

Rektor understreker også at 1.klasse overhodet ikke er berørt, verken av ombyggingen eller hærverket. Rommene der er helt intakt. Det samme gjelder SFO, som drives som normalt.