I morgen samles delegater fra norske sjømannskirker over hele verden og fra kretsene i Norge til to dagers generalforsamling i Bergen. De kan glede seg over solid økonomi og vekst på mange fronter i det kirkelige arbeidet blant nordmenn i utlandet.

Sjømannskirkens økonomi er solid. Av et budsjett på nesten 97,5 millioner kroner kommer nesten halvparten som statstilskudd. Resten må samles inn. Bidragene fra både oljeindustrien og næringslivet øker jevnt, mens lotteriinntektene går ned. Derimot gir andre aksjoner og innsamlinger god uttelling. På utgiftssiden utgjør personalkostnader 58,4 millioner, mens driften av sjømannskirkene belaster budsjettet med 16,5 millioner kroner.

560.000 besøkende

Regnskapene, som skal behandles av generalforsamlingen i Bergen, har et driftsoverskudd på vel 2,3 millioner kroner mot beskjedne 13.000 kroner i 2003. Etter finanspostene og før avsetninger ender resultatet på nesten 2,5 millioner. Det er en million kroner bedre enn året før.

Men også andre tall fra årsrapportene er oppløftende lesning for dem som skal på generalforsamling. I 2004 hadde Sjømannskirken direkte kontakt med 815.000 mennesker. Nesten 560.000 av disse besøkte sjømannskirkene. 140.000 deltok ved gudstjenester. Ved sjømannskirkene fortsetter den langsiktige trenden med økt besøk og flere deltakere på gudstjenester.

Tsunamien

Generalforsamlingen skal blant annet drøfte et forslag om å etablere nye sjømannskirke i Sydney i Australia som egen virksomhet. Dessuten får man besøk av utenriksminister Jan Petersen, som skal holde foredrag om det videre samarbeidet mellom Utenriksdepartementet og Sjømannskirken på bakgrunn av tsunamikatastrofen i Sørøst-Asia 2. juledag i fjor. Sjømannskirkens innsats i Phuket i Thailand blir rost i den offisielle norske granskningsrapporten.