I dag klokken åtte skulle de gode nyhetene for Bergensbanen rulle inn på jernbanestasjonen. Så var toget forsinket, igjen.

— Forsinket, som bestilt, ler Kjersti Toppe (Sp)

På den varslede pressekonferansen vil miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og SV-leder Audun Lysbakken være til stede.

Regjeringen legge frem sin satsing på Bergensbanen i sitt forslag til Nasjonal transportplan.

— De skal få alle ønsker oppfylt, lovet de fremmøtte representantene fra regjeringspartiene, som hadde med seg både blomster og sprudlevann.

SV skal få skinne

Det betyr at det er «togpartiet» SV sin tur å skinne, etter at Sp og Ap har fått mye skryt fra Vestlandet for forslaget om å bygge fergefri E39 langs kysten innen 20 år.

Men ikke bare SV kommer. Aps parlamentariske nestleder Martin Kolberg og hordalandsrepsresentant Magne Rommetveit kommer for å dele ut løfter.

SV er imot fergefri E39, og har i stedet kjørt frem Bergensbanen som sin viktigste samferdselssak på Vestlandet, sammen med Bybanen.

SV-leder Audun Lysbakken har flere ganger lovet at det skal komme penger til Bergensbanen. Senest på SVs landsmøte, der det riktignok ikke ble gjort noe konkret vedtak om togstrekninger.— Jeg skal drive valgkamp i Hordaland som Bergensbanens beste venn og Ringeriketunnelens fremste forsvarer, sa Lysbakken på landsmøtet.

Han har også sagt at det er utenkelig med NTP uten mye penger til Bergensbanen. Det er derfor liten tvil om at regjeringen vil legge frem en pakke som monner rent økonomisk for Bergensbanen. Spørsmålet er hvor mye det vil monne for reisetiden mellom Bergen og Oslo, som har stått på stedet hvil siden tidlig 70-tall.

-Trenger 50 milliarder

John-Ragnar Aarset, leder av Forum Nye Bergensbanen, har følgende forventninger til regjeringen:

— De har allerede lovet oppstart av bygging av dobbeltspor i Ulrikstunnelen i desember, så det vet vi kommer. Så må vi ha fullt trykk på planlegging av Ringeriksbanen, sånn at byggestart kan bli i 2018. Dessuten trenger vi en klar fremdrift for opprustning av Vossebanen, i tillegg til llengre og flere krysningsspor langs hele banen. Får vi alt dette tirsdag, skal vi være fornøyde, sier Aarset.

Forum Nye Bergensbanen har som mål at reisetiden mellom Bergen og Oslo skal ned i fire timer og 15 minutter, fra dagens seks timer og 30 minutter.

— Da snakker vi om 50 milliarder kroner i investeringer. I tillegg til de fire punktene jeg nevnte, må vi ha utbedringer flere steder langs linjen slik at det er mulig å holde farten oppe, sier Aarset.

Dobbeltspor gjennom Ulriken og flere krysningsspor vil kunne kutte reisetiden litt i rushtiden, fordi færre avganger vil måtte vente på kryssende tog. Dessuten blir det lettere å ta inn forsinkelser som har oppstått.

Håper på Ringeriksbanen

Utbedringer på Vossebanen kan også knappe inn god del minutter, blant annet vil den planlagte tunnelen mellom Trengereid og Takvam kunne spare ti minutter alene fordi togene kan holde langt høyere fart enn i dagens svingete trasé fra 1880-tallet.

Likevel er det først og fremst Ringeriksbanen, det vil si en helt ny og langt kortere togstrekning mellom Hønefoss og Oslo, som vil gjøre vei i vellingen når det gjelder reisetid. Den vil alene kutte minst en time i reisetid. Strekningen har vært kostnadsberegnet til 15 milliarder kroner. Problemet er bare at Ringeriksbanen må planlegges på nytt, fordi regjeringen vil ha den som dobbeltspor med lyntogstandard. Derfor er byggestart i 2018 trolig det beste man kan håpe på.

— Det er egentlig bare å holde fast ved det ambisjonsnivået som har vært for inneværende Nasjonal transportplan. Vi kan ikke legge listen lavere enn det. Ringeriksbanen har vært planlagt siden 1858. Det er på tide å faktisk få bygget denne snarveien, sier Aarset.

Han tror at beslutningen om å dele opp det mye omtalte Intercity-prosjektet på Østlandet i to faser, kan ha åpnet opp for Ringeriksbanen.

— Jeg tror det er rom for Ringeriksbanen nå som man har valgt å bygge et indre Intercity-triangel først. Det er viktig at denne satsingen også får en arm vestover, slik at den kommer Bergensbanen til gode. Dessuten tror jeg det har hjulpet at politikere som Martin Kolberg har tatt til orde for å bygge banen, sier Aarset.