Flere barnehjemsbarn ble på 40— og 50-tallet sendt til en institusjon i Stavanger, opplyser Hardanger Folkeblad (HF).

– Vi holder på å saksutrede tre av kravene, et er underveis og et femte er meldt, sier rådmann Finn Kristoffersen til HF.

Ifølge HF kan de fem ha krav på inntil 725 000 kroner hver. Det betyr at Odda kommune risikerer å måtte betale et erstatningsbeløp på 3,5 millioner kroner.

– Summene det blir snakk om skal bunne i hvor grov urett vedkommende har blitt utsatt for. Gjentatte overgrep, grov vold eller seksuelle overgrep tilsier en maksoppreising på 725 000 kroner. Maksbeløpet for omsorgssvikt er 300 000, sier Kristoffersen til HF.

Fylkesmannen i Rogaland oppnevnte for snart tre år siden et utvalg som skal granske påstander om ureglementære forhold ved kommunale og private barnevernsinstitusjoner i fylket. Stavanger kommune opprettet senere en erstatningsordning for de tidligere barnehjemsbarna.

Odda kommune ønsket at barnehjemsbarna skulle få sine erstatningssaker behandlet i Stavanger kommune, og at regningen deretter skulle sendes til Odda. Dette er en ordning andre kommuner i Rogaland fylke kan benytte seg av. Stavanger kommune vil nå ikke la Hordalandskommunen Odda benytte seg av denne muligheten.

— For å få en likebehandling av de det gjelder ønsket vi å komme inn under ordningen i Stavanger. Men de ville ikke ha oss med. Det var Odda kommune som i sin tid bestemte at disse skulle plasseres i Stavanger. Derfor har vi besluttet å gjøre arbeidet selv, men legge den samme ordningen til grunn, forklarer Kristoffersen til Hardanger Folkeblad.