Etter at komité for miljø og byutvikling i går behandlet en endringssøknad for den omstridte utbyggingen i Svartediksveien, varsler Byggteknikk ved eier Ole Rakner søknaden og varsler kommunen om et millionkrav.

Saksøkt av kjøperne

15 av kjøperne av seksjoner har saksøkt Byggteknikk med krav om heving av kjøpet og erstatning. Søksmålene er begrunnet i at komité for miljø og byutvikling i fjor omgjorde godkjennelsen av bygget.

Bergen kommune er varslet om at kommunen er trukket inn som «rett adresse» for de millionsøksmål som nå er iverksatt. Dette betyr at Ingeniør Rakner mener kommunen må dekke selskapets utgifter dersom søksmålet fører frem.

«Det vil i nær fremtid bli utsatt 15 regressøksmål mot Bergen kommune.» skriver Rakners advokat i brev kommunen fikk denne uken.

Skifter stadig standpunkt

I brevet går advokat Ståle Eeg Nielsen til kraftig angrep på Bergen kommune. Slik beskriver han de skiftende standpunkt i saken gjennom fem år:

  • I 2002 godkjenner byggesaksavdelingen Svartediksveien, både hva høyder og volum angår.
  • I 2004 fastslår byggesaksavdelingen i endringstillatelsen at prosjektet tilfredsstiller alle rimelig skjønnhetshensyn.
  • I 2005 tilrår byrådet avslag på grunn av strid med skjønnhetsbestemmelsene.
  • I 2006 vedtar komité for miljø og byutvikling at prosjektet ikke bryter med skjønnhetsbestemmelsene, men gir avslag fordi bygget er for stort.
  • I 2006 stadfester Fylkesmannen komiteens vedtaket, men «tolker bort hele innholdet i tillatelsen fra 2002, i strid med hva fagetat og byråd har lagt til grunn.»
  • I 2007 inntar byggesaksavdelingen motsatt standpunkt av det etaten har gjort i 2002, 2004 og 2005.

— Bergen kommune og Fylkesmannen har prestert å innta fem henholdsvis motsatte og ulike standpunkt i en og samme byggesak. Det er i seg selv oppsiktsvekkende, sier advokat Ståle Eeg Nielsen.

Urimelig krav

Byggteknikk er pålagt riving av flere leiligheter. Eeg Nielsen mener dette kravet må rettes mot eierne av leilighetene. Kravet står ikke i forhold til den påståtte ulovligheten, mener han.

Advokaten viser til byggene er oppført i samsvar med byggesøknad og byggetillatelse. Kommunen har gjennomført seksjonering og gitt brukstillatelse. Dessuten avviste kommunen kravet om oppsettende virkning fra naboene som klaget.

— Kommunen har på alle måter tilskyndet realisering og ferdigstilling av prosjektet, sier Eeg Nielsen.