Hans advokat, Magne Revheim, antydet i retten i går at en sum på omkring fire millioner kroner ville være mer riktig enn den som ble fastsatt ved skjønn i november 2001.

— Retten må ikke se på husets verdi slik det står i dag, men på hvor mye Engset kunne fått i leieinntekter dersom det var oppusset. Han er en nevenyttig kar som kunne gjort det meste selv og på en billig måte. Årsaken til at han ikke har gjort det så langt, er at huset har vært bestemt revet, sier Revheim.

I BT 13. desember i år uttalte han at det var et godt argument for Engeset at han i dag har gode inntekter på huset. Han fremleier huset til Damsgård Kulturhistoriske Forening (DKF), som leier det ut som hospits til klienter fra byens sosialkontor. DKF har hatt avtaler om å betale fra 30.000 til 45.600 kroner måneden for huset siden de overtok det i 1999.

I går gikk han helt bort fra dette argumentet.

— Hospitsvirksomheten har ingenting med saken å gjøre. Retten må legge bruksverdien av huset til grunn, ikke salgsverdien, og da snakker jeg om helt vanlig form for utleie, sier Revheim

Han mener at Engeset kunne fått 5000-6000 kroner for hver av de ni hyblene i huset på det vanlige utleiemarkedet om de var pusset opp.

Det er kommuneadvokat Hege Strand langt fra enig i.

— Han kunne ikke fått så mye, og det er dessuten uvesentlig. Det er ikke vanlig at retten ser på hvor mye huset kunne ha vært verd. Da må de i så fall trekke fra for alt huset mangler i forhold til en bygning av topp standard. De må se på hva det faktisk er verd, og det er snakk om et hus der vedlikeholdet har vært forsømt i mange, mange år, sier Strand.

Det vil ta flere uker før retten kan fastslå om Engeset får en høyere pris enn den som først ble fastsatt. Noen dato ble ikke satt i Bergen tinghus i går.

SKAL RIVES: Eieren av dette nedslitte hospitset på Laksevåg, vil ha mer enn 2,3 millioner i erstatning når huset rives.<br/>Foto: BJØRN ERIK LARSEN