KARI PEDERSEN

— Det var stor interesse for aldershjemmene, sier Merete Stangeland, forvaltningssjef hos Bergen Bygg og Eiendom KF.

Kveldssol aldershjem på Laksevåg ble ikke lagt ut på det åpne markedet, men overdratt til Bergen Bolig og Byfornying til takstpris åtte millioner. BBB forvalter kommunens boliger.

Storhaugen aldershjem på Årstad er solgt til Vestlandske Boligbyggelag for 16,3 millioner kroner etter en åpen budrunde. Taksten for det alderstegne aldershjemmet var 14,5 millioner.

Stengte fire aldershjem

Inntil de siste ble flyttet ut i fjor, hadde Storhaugen stadig færre beboere. Sentral og fredelig beliggenhet var ikke nok til å konkurrere med moderne serviceboliger.

I fjor bestemte byrådet at Storhaugen og tre andre aldershjem skulle stenges. Nyhavnssenteret er eid av Sandviken menighetspleie og Biskopshavn menighet.

De tre øvrige var kommunalt eid og ble besluttet solgt. I slutten av august ble salgene godkjent av styret for BBE.

Nye leiligheter

Storhaugen blir trolig bygd om til små leiligheter.

— Vi er begynt å kikke på muligheten for å bygge om huset til 20 leiligheter, sier teknisk sjef Erling Gripsgård hos Vestbo.

Om leilighetene skal leies ut eller selges er ennå ikke avgjort, sier Gripsgård.

Bispengsgaten aldershjem bak Domkirken er solgt til vietnameseren Binh Thanh Tran for 12 millioner kroner. Taksten lød på åtte millioner.

Sist Tran var i nyhetsbildet var i forbindelse med salget av Rådhuskvartalet. Tran la inn bud og ønsket først å skape et kjøpesenter i kvartalet. Deretter lanserte han planer for å bygge fengselet om til leiligheter. Tran fikk imidlertid problemer med finansieringen og trakk seg fra budrunden. Salget av Rådhuskvartalet ble stanset på oppløpssiden.

Binh Thanh Tran ønsker ikke å fortelle Bergens Tidende hvilke planer han har for aldershjemmet.