25 millioner er prisantydningen på næringseiendommen, som har vært eid 60 prosent av 61-åringen som ble kjent under tilnavnet Lommemannen, skriver Bergensavisen. Trekkes gjelden på i underkant av fem millioner fra, vil Lommemannens andel av salgsgevinsten være rundt 12 millioner kroner.

Har betalt

Den daværende forretningsmannen var oppført med ti millioner kroner i formue da han ble arrestert i 2008. I 2010 lød dommen på inntil ti års forvaring for mannen som politiet hadde drevet jakt på i lang tid.

Senere har han betalt erstatninger til alle de fornærmede i saken. Summen lød på 2,6 millioner kroner i tillegg til 500.000 i saksomkostninger.

— Så vidt jeg vet ble alt oppgjort med en gang, sier en av bistandsadvokatene, Siv Hallgren, til Bergensavisen.

Går med overskudd

Den dømte drev tidligere billakkeringsverksted i bygget som er lagt ut i markedet. Lakkeringsverkstedet er solgt. Eiendomsselskapet har gått med overskudd, og har et resultat før skatt på 540.000 av en driftsinntekt på 1,1 millioner.