Kraftkommunene vil nå nemlig få til-gang på langt billigere strøm. Denne strømmen kan de selge videre, eller sikre lokale bedrifter billig strøm. Taperne blir dermed kraftselskapene. Men det er ennå usikkert når det nye regelverket trer i kraft.

— Det behøves noe tid før forskriftene kan gjøres gjeldende. Kanskje går det tre måneder, kanskje mer. Men dette er en gledens dag for kraftkommunene, og vi må ikke la spørsmålet om prosedyre få overskygge dette faktumet, sier KrFs Ingmar Ljones til BT.