– Det gikk nesten kaldt nedover ryggen på meg da jeg hørte beløpet, sier direktør Nils Paulsen ved museet.

Pengene skal brukes til en ny utstilling om klima og klimaendringer.

– Ulltveit-Moe tente på ideen, og engasjerte seg sterkt i saken. Han mente det var et tema som bør engasjere alle, sier Paulsen.

Totalkostnaden for utstillingen er kalkulert til 25 millioner kroner. Resten av pengene vil komme dels fra egne midler, og dels fra gaver og offentlige tilskudd. Etter planen skal utstil-lingen åpne i juni neste år.

– Utstillingen vil bestå av en vandring gjennom ulike klimasituasjoner jorden har vært gjennom. Så vidt vi vet er det ingen andre museer i Europa som har en så fullstendig behandling av dette temaet, sier Paulsen.

Les mer om den planlagte utstillingen på museets nettsider!

FÅR MILLIONGAVE: Norsk Bremuseum i Fjærland.
ODDLEIV APNESETH