Denne gangen er det ikke midler fra Trond Mohn personlig, men fra en stiftelse Frank Mohn opprettet før han døde i 2002.

– For å kunne kartlegge årsaken og gi en enda bedre behandling til slagpasientene, er et eget ultralydapparat helt nødvendig. Haraldsplass er veldig glad for å ha fått penger fra Frank Mohns stiftelse til dette, sier klinikksjef Rolf Pedersen på medisinsk klinikk ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Haraldsplass har byens eldste spesialiserte slagpost, og et eget ultralydapparat har lenge stått høyt på ønskelisten.

85 prosent av slagpasientene har blodpropp og ikke blødning i hjernen. Blodpropper kan oppstå blant annet i hjertet og i pulsårene på halsen. Ved hjelp av et ultralydapparat kan blodproppkilden enklere lokaliseres og behandlingen for å hindre nye slagtilfeller kan bli mer målrettet.

– Sykehusets mål vil alltid være å gi pasientene best mulig behandling. Vi har tilrettelagt forholdene så godt som mulig for denne pasientgruppen, innenfor de rammene vi har. Det nye apparatet vil være enda et skritt i riktig retning, sier administrerende direktør ved sykehuset, Eivind Hansen.

UTVIDELSE: Administrerende direktør Eivind Hansen, til venstre, og styreleder Terje Steen Edvardsen planlegger å utvide Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Amundsen, Paul S.