Etter flere år med solid økonomi, sliter nå den kirkelige stiftelsen med å få endene til å møtes.

I år har bymisjonen for første gang budsjettert med et driftsunderskudd. I budsjettet mangler ca. 1,3 millioner kroner for å få balanse. Samtidig ville Kirkens Bymisjon ha gått på en lei smell om det ikke dukket opp en enkeltgave på to millioner kroner i fjor.

— Ydmyke og glade

Regnskapet for 2004, som nå foreligger sammen med Bymisjonens årsberetning, viser et driftsresultat på vel 1,2 millioner kroner. Men hadde det ikke vært for den store gaven, ville det vært røde tall også i fjor. Bymisjonen hadde i fjor nesten 18,8 millioner kroner i driftsinntekter, og 15,5 millioner i driftsutgifter. 25 prosent av inntektene er rene gaver fra privatpersoner.

— Jo, vi kan godt si at denne ene gaven reddet vår økonomi i fjor. Derfor er vi både ydmyke og glade overfor giveren, sier daglig leder i Kirkens Bymisjon, Leif Jarle Theis, som legger til at det også er kommet inn flere andre store gaver i hundretusenkronersklassen.

Han vil ikke si noe om hvem som står bak milliongaven - heller ikke om den er gitt av en enkeltperson eller en bedrift.

Million i konvolutt

Milliongaver er ikke ukjent for Kirkens Bymisjon. Tidligere har de mottatt flere liknende gaver. Både byens rike og gavmilde onkel, Trond Mohn, og andre har sendt fete sjekker for å støtte Bymisjonens mange prosjekter. Ved ett tilfelle fikk gateprest Thor Brekkeflat en konvolutt med en millioner kroner i kontanter levert rett i hånden midt i Bergen sentrum.

— Selv om vi fortsatt opplever en sterk vilje til å støtte vårt arbeid, er vi nå inne i en fase, der vi ser at det ikke lenger er like lett å skaffe midler til vårt arbeid. Derfor har vi nå valgt å konsolidere driften, og arbeide både kortsiktig og langsiktig for å øke inntektsgrunnlaget og få en forutsigbar økonomi. Selv om mange av prosjektene våre gir offentlig støtte, er vi avhengige av gaver. Samtidig opplever nå at det er blitt tøffere å få inn slike bidrag, sier Theis.

Han avviser at det er noen økonomisk krisetilstand i Kirkens Bymisjon.

— Nei, vi skal komme oss gjennom dette, sier han.

Til rusmisbrukere

Gaven på to millioner kroner har i hovedsak vært brukt til å etablere Møtestedet for rusmisbrukere, som i fjor høst flyttet fra Korskirkens sakristi til nye lokaler i Hollendergaten. Men også gatepresttjenesten, Kafé Magdalena i Kg. Oscarsgate og nærmiljøvirksomheten i Årstad og Laksevåg bydeler har fått deler av pengegaven.