Retten fant at forsikringsselskapet Vesta må betale mannen 2,2 millioner kroner i erstatning for tap av framtidig inntekt og 200.000 kroner i saksomkostninger, melder Firdaposten.

Ulykken skjedde i 1995, da mannen falt under arbeid på et skip og pådro seg store ryggplager. Mannen fikk tilrettelagt arbeid etter ulykken, men ble langtidssykmeldt i april 1999 og uføretrygdet året etter.