ERLEND SANDE Mannen ble arbeidsufør etter ulykken høsten 1995. Under arbeid om bord på en båt ble han truffet i nakken av et 70 kilo tungt metallrør. I Bergen byrett ble Storebrand Skadeforsikring AS dømt til å betale i underkant av 1, 1 million kroner i erstatning. — Fornøyd - Vi er fornøyd med dommen. Resultatet ble slik vi håpet, sier 54-åringens prosessfullmektig, advokat Jan Bakke, til Bergens Tidende. Storebrand har en måneds frist til å avgjøre om saken ankes til lagmannsretten.54-åringens skade oppstod da et metallrør falt ned og landet på dekket like ved siden av ham, før det spratt opp igjen og traff ham i nakken. Permittert Verken 54-åringen eller arbeidsgiveren oppfattet alvoret i arbeidsuhellet med det samme. Skaden ble ikke rapportert, og mannen oppsøkte ikke lege før det var gått mer enn et halvt år.Mannen hadde ikke bruk for sykmelding, fordi han likevel ble permittert fra jobben like etter ulykken. Han trodde at skaden skulle lege seg selv. Da han ble undersøkt i mai 1996, konkluderte legen med at slaget fra metallrøret trolig var årsak til helseproblemene hans.Storebrand Skadeforsikring mente i retten at 54-åringen kan ha blitt arbeidsufør av andre årsaker enn ulykken. Selskapet la vekt på at det tok så lang tid før han oppsøkte lege.