Dette er ett av de konkrete resultatene av budsjettforhandlingene mellom Frp og regjeringspartiene.

Men det er foreløpig uvisst hvor stor del av denne summen som blir Bergens' stolthet til del.

For Vestlandet, og i særdeleshet Fjell, er det verdt å notere seg at det er sikret flertall for å bevilge 2 mill. kroner til Fjell festning, slik at det kan lages overbygg over den delen av festningen der kanonløpet sto.

I tillegg er Kongshaug musikkgymnas på Os tilgodesett med 2,5 mill. kroner i statlig støtte i 2003.