Revidert statsbudsjett, som legges frem tirsdag morgen, vil inneholde 47 nye millioner til belønningsordning for bedre kollektivtilbud og mindre bilbruk i storbyområdene.

— 8-10 millioner til Bergen

Stortinget bevilget 107,2 millioner til belønningsmidler i statsbudsjettet for 2007. I revidert statsbudsjett blir nå belønningsordningen styrket med ytterligere 47 millioner, slik at summen totalt for 2007 blir på 154,2 millioner.

Ap, Sv og Sp i Bergen mener revidert statsbudsjett med dette bekrefter regjeringens satsing på miljø og kollektivtiltak i storbyområdene. De rødgrønne i Bergen regner med bevilgningene vil føre til en ytterligere styrking av budsjettet på opp mot 8-10 millioner i 2007.

«Ap, Sv og Sp i Bergen vil vise til de store utfordringene kommunen har med økende privatbilisme. Utviklingen de siste par årene har vist en klar større vekst i privatbilisme enn i kollektivreiser. Dette er bekymringsfullt. Kommunen har dessverre ikke klart å legge til rette for en reell overgang fra personbil til kollektive reisemåter», skriver Terje Ohnstad (Ap), Oddny Miljeteig (Sv) og Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Kollektivfelt på Landås

Arbeiderpartiet tar i dagens BA til orde for å bruke pengene på kollektivfelt på Landås.

— Trafikken i Nattlandsveien, fra Sædalen og inn mot sentrum har økt betydelig. Blant annet på grunn av den store utbyggingen i Sædalen. Vi ønsker derfor å bruke midler på å bygge kollektivfelt i Nattlandsveien, sier gruppeleder Terje Ohnstad i Arbeiderpartiets bystyregruppe til BA.