-Undere over alle undere — vi har fått tilsagn om støtte fra Husbanken. Det er stort for oss, og betyr både lavere husleie for beboerne og en viktig offentlig anerkjennelse, jubler Sidsel Gro Jordheim i SOS-barnebyer Norge.

Hemmelig aksjegiver

Denne uken orienterte hun helse- og sosialpolitikerne i Bergen kommune om prosjektet i Loddefjord. Og hun hadde gode nyheter å komme med. Husbankens tilsagn betyr anslagsvis 11 millioner kroner inn på byggekontoen. I tillegg har private givere gitt et sted mellom 10 og 15 millioner.

-Det dreier seg både om testamentariske gaver og støtte fra enkeltpersoner og firmaer. Jeg kan si så mye som at store gaver kommer fra aksjemiljøet, sier Jordheim.

Husbanken var ikke i tvil om de ville støtte prosjektet, sier underdirektør Kari Fotland:

-Dette er en litt spesiell sak, men det dreier seg om boliger til vanskeligstilte barn som ikke har andre steder å bo. Det mener vi helt klart kommer inn under tilskuddsordningen der vi betaler 20 prosent av byggekostnadene, sier Fotland.

Søker etter foreldre

Siden BT presenterte den planlagte barnebyen for et år siden, er kostnadene økt til anslagsvis 55 millioner kroner. Flottere uteområder og geologiske undersøkelser på den bratte tomten har bidratt til kostnadssøken. Likevel er Jordheim fast bestemt på byggestart i juni. Anbudsfristen gikk ut i går.

-Vi har i utgangspunktet lånefinansiert prosjektet, så støtten fra Husbanken og givere er en viktig bonus som sørger for at leieutgiftene går ned for beboerne sier hun.

I høst vil SOS-barnebyer annonsere etter fosterforeldre som kunne tenke seg å flytte inn i barnebyen.

-De må kunne flytte inn og se på dette som sitt eget hjem. Vi leter etter dem som har et langsiktig perspektiv på det å være fosterforeldre, sier Jordheim.

Bor ti år i snitt

En av grunntankene bak barnebyen er at barna skal bo fast et sted gjennom hele oppveksten. Dermed er det eventuelt fosterforeldrene som må flytte ut hvis det skjærer seg.

-I Finland bor fosterforeldrene gjennomsnittlig ti år i barnebyen. Mange er foreldre som har store barn som klarer seg selv. De leier gjerne ut huset sitt eller overlater det til barna i tiden de bor i barnebyen, sier hun.

I første omgang leter organisasjonen etter fire foreldrepar. Dersom alt går etter planen, vil de første barna kunne flytte inn like før jul i 2007.

SNART BYGGESTART: Slik skal det bli, ser arkitektene for seg. Barnebyen består av 13 hus i skråningen ovenfor Kjøkkelvik skole. Utendørs vil det komme parkanlegg, gangstier, amfi og «Bukkene Bruse»-bro.

ILLUSTRASJON: BJERK OG BJØRGE AS