Norges største bank fikk et overskudd langt over forventningene i første kvartal.

DNB omsatte for 12.569 millioner kroner i løpet av årets første tre måneder. Det er en økning på mer enn 19 prosent fra samme periode året før.

Bankens driftsresultat endte på 7377 millioner. Bankens kunder er nesten uten unntak flinke til å gjøre opp for seg: Nedskrivninger på utlån og garantier ble bare på 80 millioner kroner, som utgjør bare 10 prosent av nedskrivningene for fjorårets førstekvartal.

— De lave tapene dette kvartalet viser at det er en positiv økonomisk utvikling i Norge og internasjonalt og at vi lykkes godt med å drive solid bankhåndverk. En positiv utvikling i shippingmarkedet og meget lave tap i personmarkedet er også viktig for oss, sier konsernsjef Rune Bjerke i børsmeldingen.

Kundene øker gjelden i høyere tempo

Resultat før skatt for banken endte på 7297 millioner kroner, en forbedring på 69 prosent. Torsdagens fasit knuser også analytikernes forventninger: Ifølge en rundspørring foretatt av Reuters forventet analytikerne 6380 millioner kroner i resultat før skatt.

En tredjedel av overskuddet, 2175 millioner kroner, kommer fra norske personkunder. Det er 506 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor.

Mistet noen få kunder

Banken innrømmer at de tjener ekstra godt på å låne ut penger, og at dette bidro til gevinsthoppet. Samtidig opplevde banken en mikroskopisk kundeflunkt i vinter:

— Sterk konkurranse om boliglånskundene har påvirket markedsandelen av kreditt til husholdninger. Markedsandelen var 26,4 prosent ved utgangen av februar 2014, en reduksjon fra 26,5 prosent ved årsskiftet, skriver selskapet.

Innenfor privatpersoners sparing har DNB en markedsandel på 33,5 prosent.

— Vi opplever sterk konkurranse om norske boliglån. For å styrke konkurransekraften vår i boliglånsmarkedet satte vi ned renten på både boliglån og innskudd i april. Vi opplever igjen litt økt etterspørsel etter boliglån i Norge, sier Bjerke, ifølgemeldingen.